Six Sigma, veel meer dan statistiek


Over Six Sigma is heel veel geschreven, zowel in positieve als in negatieve zin. Dat Six Sigma echte doorbraken kan bewerkstelligen is bekend. Dat niet elke implementatie succesvol is, is niets nieuws. Met name de implementaties die na jaren nog de verwachte besparingen genereren zijn helaas toch minder dan verwacht.

Om de implementatie ook op de lange termijn te garanderen hebben wij enkele zwaartepunten in onze aanpak ingebouwd. Naast een sterk accent op de traditionele sterke punten van Six Sigma besteden wij extra aandacht aan

  • Rollen en verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de projecten
  • Operationeel overleg tijdens de uitvoering van het project, met name het wekelijkse overleg tussen de Processowner en de Black Belt/Green Belt
  • Koppeling met het Management Control and Reporting System (MCSR)
  • Control-fase. Hiervoor hebben wij de Lean Control benadering ontwikkeld.