Lean Noord-Holland

Lean Noord-Holland is een platform waarin Managers (Operations en Logistics) en Directeuren van Producerende bedrijven kennis en ervaring uitwisselen over het implementeren van Lean in de eigen Organisatie. Lean Noord-Holland heeft ook een Group op LinkedIn.

Doelstelling is het verkrijgen van praktisch toepasbare kennis aangedragen door Leenders Consultancy en de deelnemers en het leren van elkaars ervaringen bij het implementeren van Lean. Assessments van elkaars implementaties.

In ca. 5 bijeenkomsten per jaar van 1 dagdeel, bij voorkeur bij een van de deelnemers, ligt het accent sterk op het leren van elkaar a.d.h.v. methodische discussies over de waargenomen implementaties bij de deelnemers.

De kosten voor deelname aan deze bijeenkomsten bedragen € 250,- per jaar.

De groepsgrootte is 12 deelnemers/bedrijven.

Voor meer informatie zie www.leannoordholland.nl