Welkom op de website van Leenders Consultancy.

“De prestaties van uw processen bepalen het succes van uw onderneming”

De prestaties van uw processen worden dagelijks bepaald door uw medewerkers en management. De mensen bepalen het succes van uw onderneming. Excellente processen zijn de sleutel tot succes op de korte en lange termijn.

“Tools zijn er om problemen zichtbaar te maken en mensen te helpen na te denken over de oplossing van procesproblemen”

Leenders Consultancy is gespecialiseerd in het verbeteren van uw bestaande processen tot excellente processen. Zowel op de productievloer als in de ondersteunende afdelingen. Hiervoor hebben wij actuele en pragmatische kennis en ervaring beschikbaar van alle tools uit Lean Manufacturing en Six Sigma. Echter met het toepassen van tools alleen komen we er niet. Wij trainen en coachen uw medewerkers en management in het gebruik van deze tools om echte kennis van de processen te verwerven en excellente processen te implementeren.

“Cashen doe je in de C-fase”

Hoe blijven deze excellente processen nu excellent? Veel aandacht en iedereen betrekken bij Continu Verbeteren is naar onze mening niet voldoende. We moeten streven naar Robuuste oplossingen voor de procesproblemen, zodat de borging is gegarandeerd. Immers alleen met processen die excellent blijven, dus niet terugvallen naar het oude niveau, is succes van uw onderneming gegarandeerd. In Six Sigma termen: Cashen doe je in de C-fase. Met de door ons ontwikkelde Lean Control benadering kunnen wij dit voor u realiseren.

“Wat doen wij?”

Wij leveren training, consultancy en projectmanagement in Lean Manufacturing, Lean Management en Six Sigma voor uw management en medewerkers om excellente processen te implementeren.